Ώριμες - έμπειρες γυναίκες στην ακμή τους. Οι ώριμες γυναίκες είναι ικανές για πολλά πράγματα, επειδή είναι συνεχώς καυλωμένες, αλλά έχουν αφήσει όλη την ανησυχία, συστολή και ντροπή πολύ πίσω τους.